psycholog białystok, Psychoterapia białystok

 

Małgorzata Chojnowska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

psychoterapia białystok

O mnie

gabinet na poddaszu
psycholog białystok

     Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr certyfikatu 230). Certyfikat psychoterapeuty potwierdza moje kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

     Gabinet psychoterapii prowadzę od 1997 r. Byłam jedną z założycielek Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji INTEGRA w Białymstoku. Aktualnie przyjmuję klientów niezależnie we własnym kameralnym gabinecie.

     Moja oferta jest adresowana do osób przeżywających trudności w pracy i w życiu osobistym. Pomagam osobom mającym objawy nerwicowe, duży poziom lęku, ataki paniki, depresję, zaburzenia jedzenia, objawy psychosomatyczne, takie jak: bóle głowy, żołądka, drżenie rąk, zespół jelita drażliwego. Pracuję z osobami borykającymi się z ciężkimi, przewlekłymi chorobami, również onkologicznymi.

     Zapraszam osoby przeżywające kryzys wynikający z trudnych sytuacji życiowych, mające problemy emocjonalne, trudności w relacjach z innymi ludźmi, przeżywające brak satysfakcji ze związku z bliską osobą. Oferuję pomoc zainteresowanym głębszym poznaniem siebie i rozwojem osobistym.
     Posiadam również wieloletnie doświadczenie w pracy z niepłodnością idiopatyczną. Zapraszam na konsultację pary borykające się z tym problemem.

     Psychoterapia jest skuteczna w leczeniu depresji, zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych, pomocna w chorobach psychosomatycznych.

Zapraszam osoby poszukujące profesjonalnej pomocy psychologa.mgr Małgorzata Chojnowska

O Psychoterapii

psycholog białystok

     Pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej, który ma swoje źródła w psychoanalizie. Podejście psychodynamiczne zakłada, że życiem człowieka sterują w dużej mierze wewnętrzne, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane konflikty wewnętrzne. Pacjent wspólnie z terapeutą odkrywa swoje nieświadome mechanizmy działania. Uzyskuje większy wpływ na swoje decyzje.

     Celem psychoterapii psychodynamicznej jest niesienie pomocy pacjentowi w osiągnięciu przez niego poczucia autentyczności, spójności wewnętrznej i docenienia własnej indywidualności. Świadomość siebie przekłada się na stan wewnętrznego spokoju, większą odporność na życiowe przeciwności, umiejętność tworzenia satysfakcjonujących związków z ludźmi przy zachowaniu własnej przestrzeni.

     Psychoterapia w swoich założeniach uczy rozumienia siebie, swojej historii i doświadczeń. Uczy dojrzałej akceptacji i stwarza możliwość konstruktywnego korzystania z tej wiedzy. Bezpieczna i empatyczna relacja z terapeutą tworzy wspierające, dobre środowisko sprzyjające zmianom i rekonstrukcji świata wewnętrznych przeżyć. Relacja terapeutyczna, w ramach której pojawiają się uczucia skierowane do terapeuty, służy jako model naszych relacji poza terapią. Uczucia, które żywimy do terapeuty odzwierciedlają to, co czujemy lub czuliśmy do innych osób z naszego życia. Zrozumienie tej zależności jest przydatne do lepszego rozumienia siebie w relacjach z innymi oraz do tworzenia relacji bardziej satysfakcjonujących.

     Psychoterapia psychodynamiczna przebiega w ustalonych ramach. Sesje trwają po 50 minut i odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu. W trakcie trzech pierwszych konsultacyjnych spotkań wspólnie z pacjentem określamy cele psychoterapii i uzgadniamy wstępny kontrakt terapeutyczny. Na tym etapie pojawia się wiele pytań i wątpliwości dotyczących terapii, na które chętnie odpowiadam.

     Psychoterapia indywidualna trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Czas trwania zależy od problemów, które wnosi pacjent.

Skuteczność psychoterapii

     Psychoterapia psychodynamiczna obejmuje leczeniem bardzo szerokie spektrum psychopatologii, uwzględniając Międzynarodową Klasyfikację Chorób (ICD-10, DSM – V). Wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu: zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz innych złożonych trudności emocjonalnych.

     Skuteczność terapii jest potwierdzona i zweryfikowana wieloletnimi badaniami naukowymi, z których wynika, że psychoterapia koncentruje się nie tylko na redukcji objawów, ale również na zmianach w zakresie funkcjonowania społecznego i interpersonalnego. (Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty – Marzec 2010, s. 98 – 109, University of Colorado Denver, School of Medicine)

Kwalifikacje

psychoterapia białystok
psychoterapia białystok

     Psycholog, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 230) Lista certyfikowanych psychoterapeutow PTP. Od 1992 roku prowadzę terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia we współpracy z ich rodzicami. Pracuję w ujęciu psychodynamicznym.

Miejsca pracy:
Szpital Bródnowski (Warszawa),
Świetlica Terapeutyczna (obecnie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi),
Liceum Ogólnokształcące (Białystok),
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Białystok),
Klinika Leczenia Niepłodności KRIOBANK (Białystok).
Współpracowałam z Młodzieżowym Ośrodkiem Konsultacji i Terapii w Białymstoku w zakresie prowadzenia grup.
Od 1997 roku prywatny gabinet psychoterapii.
Od 2003 roku Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji INTEGRA (współzałożycielka).
Aktualnie pracuję głównie we własnym gabinecie.

Szkolenia:
1991-1993 - staż terapeutyczny w Młodzieżowym Ośrodku Psychologicznym w Warszawie;
1996-1997 - szkolenie z zakresu psychoterapii i treningu grupowego w ramach grupy szkoleniowo-superwizyjnej prowadzonej przez licencjonowanego superwizora PTP (teoria i praktyka psychoterapii Gestalt, terapia psychodynamiczna i teoria relacji z obiektem, Warszawa);
2001-2004 - Czteroletni Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
2006-2009 - szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ;
2011- udział w seminarium i grupie superwizyjnej Nancy McWilliams

     Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od wielu lat pracuję pod superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Gabinet na poddaszuSuperwizja

psycholog białystok

     Zapraszam terapeutów zainteresowanych superwizją w nurcie psychodynamicznym.

     Superwizja jest formą doradczą w pracy psychoterapeutycznej, której dobrowolnie poddaje się psychoterapeuta. Jest standardem profesjonalnej terapii, gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności procesu terapii. Superwizor, bazując na własnym doświadczeniu, przygląda się procesowi pracy superwizowanego terapeuty i dzieli się z nim swoimi spostrzeżeniami, tak, aby zwiększyć efektywność pracy terapeuty. Superwizja ma charakter konsultacji terapeuty prowadzącego pacjenta z innym terapeutą, w trakcie której pacjent pozostaje anonimowy.

Cennik

gabinetnapoddaszu.pl
psycholog białystok

170 zł

Konsultacja psychologiczna (50 min)

psychoteraapia białystok

170 zł

Terapia indywidualna (50 min)

gabinetnapoddaszu.pl

170 zł

Superwizja (50 min)

Kontakt

psycholog białystok

Proszę o kontakt telefoniczny, najlepiej na 5-10 minut przed pełna godziną. Jeśli nie odbieram, może to oznaczać, że właśnie trwa terapia. Proszę o cierpliwość, oddzwonię gdy tylko będę wolna.Telefon Kontaktowy


+48 602 441 153

E-mail

biuro@gabinetnapoddaszu.pl

Adres

Gabinet Psychoterapii
Małgorzata Chojnowska
ul. Piłsudskiego 28/29
15-446 Białystok

Zapraszam do kontaktu.